ISPRS - Related Publications
Table of Contents   –    Volumes  

 

International Symposium on Satellite Mapping Technology and Application (ISSMTA2013), 2013

ISPRS WG I/5, WG I/4

November 6-8, 2013
Nanjing, Jiangsu, China
Editor(s): Fen HU

List of Authors

CHEN, Beibei 19
CHEN, Yiyun 32
CHEN, Zheng 50
d’Angelo, Pablo 1
DUAN, Bingbing 8
DUAN, Guangyao 19
FEI, Teng 32
GAN, Yuhang 46
GAO, Mingliang 50
GAO, Xiaoming 12
GONG, Huili 19, 50
GONG, Zhaoning 50
HU, Fen 27, 60
HUANG, Hunxue 41
JIANG, Qinghu 32
LEI, Bing 46, 60
LI, Guoyuan 27
LI, Zhenghua 46
LI, Zhong 70
LIU, Hao 38
LIU, Yaolin 32
LUO, Jun 67
OUYANG, Sida 70
SHI, Tiezhu 32
TANG, Xinming 12, 19, 41, 50
WANG, Huabin 27
WANG, Huibing 70
WANG, Jiexian 8
WANG, Junjie 32
WANG, Lingli 27
WANG, Mi 60
WANG, Sheng 41
WANG, Xiao 41
WANG, Xuefeng 27
WU, Pengtianhao 60, 67
XIE, Junfeng 41
XU, Chang 60, 67
YANG, Bo 60
YE, Fanghong 70
YUE, Qingxing 12
ZANG, Xi 60
ZHANG, Junyuan 46
ZHAO, Wenji 19, 50
ZHONG, Min 46

 

 

Logo

The International Society for Photogrammetry and Remote Sensing is a non-governmental organization devoted to the development of international cooperation for the advancement of photogrammetry and remote sensing and their applications. The Society operates without any discrimination on grounds of race, religion, nationality, or political philosophy.

Our Contact

ISPRS
c/o
Leibniz University Hannover
Institute of Photogrammetry and GeoInformation
Nienburger Str. 1
D-30167 Hannover
GERMANY
Email: isprs-sg@isprs.org